Sujuvaa työntekoa huippuluokan yhteydellä

Yritykset

Valokuitu parantaa kuntien elinvoimaa ja eri alueiden tasapuolista kehittymistä. Tehokkaan verkkoyhteyden ansiosta alueen vetovoimaisuus ja kilpailukyky paranevat: valokuitu voi synnyttää uutta liiketoimintaa ja sähköisiä palveluja. Yrityksille on ehdottoman tärkeää, että yhteydet toimivat varmasti. Valokuitu tarjoaa parhaat olosuhteet yritysten nykyiselle toiminnalle ja mahdollistaa niiden kehittymisen.

Etätyö

Korkeatasoisen laajakaistayhteyden ansiosta välimatkojen merkitys pienenee ja etätyön tekeminen on sujuvaa. Valokuituyhteyden toimintavarmuus takaa sekä työntekijöiden että tiedostojen saavutettavuuden. Videopuhelut ja muu yhteydenpito hoituvat ilman hankaluuksia.

Palvelin

Huippunopea yhteys tarjoaa hyvän mahdollisuuden oman palvelimen ylläpitoon. Valokuidun välityksellä muun muassa etätyön tekijät voivat hyödyntää palvelimen resurssit tehokkaasti.

Tiedonsiirto ja tallennus

Verkossa siirrettävän datan määrä kasvaa. Yritys voi toimia tehokkaasti, kun tieto siirtyy mutta ihmisten ei tarvitse liikkua. Häiriötön valokuitu takaa, että työpäivään ei kuulu yhteyden katkeilemista ja odottelua. Valokuidulla siirtonopeudet ovat huippuluokkaa.