Raahessa selvitetään valokuidun kysyntää!

Kotitaloudet / Julkaistu 28.03.2018

Vii­den kun­nan ja kau­pun­gin yh­tei­nen Ve­de­tään kui­tua -han­ke on teh­nyt Raa­hen seu­dul­la laa­ja­kais­ta­ver­kon mark­ki­noin­ti­työ­tä.

Lue lisää Raahen Seudusta!