Usein kysytyt kysymykset
Vedetään Kuitua -hanke

 

 

Mistä hankkeessa on kyse?

Valokuituhankkeen yksi merkittävin tavoite on kerätä tulevaa seudullista valokuituverkkoa varten potentiaalinen asiakaskunta, tätä työtä tehdään tiedottamalla, markkinoimalla ja yksinkertaisella jalkatyöllä kertoen hankkeesta ja mitä valokuituverkko tarkoittaa, mitä hyötyä siitä on meille jokaiselle, sekä siitä, että miten tulevaan valokuituverkkoon pääsee mukaan. Käytännössä hankkeen toimenkuvaan kuuluu levittää sanaa tulevasta valokuituverkosta yleisötilaisuuksissa, kyläilloissa, sekä myös kylien ja taajamien omien valokuituaktivaattoreiden ovelta ovelle -jalkatyön avulla.

 

Mihin sitä valokuitua tarvitaan?

Valokuidulla saadaan toteutettua nopea laajakaistayhteys niin tämän päivän tarpeeseen, kuin myös tulevaisuudenkin tarpeisiin. Nykyään alkaa olla jo niin että palvelu kuin palvelu on siirtynyt joiltain osin internetiin tai jos ei vielä ole siirtynyt niin on sinne siirtymässä. Palveluiden käyttö vaatii koko ajan enenemissä määrin nopeita ja laadukkaita yhteyksiä. Valokuitu on sellainen laajakaistateknologia joka mahdollistaa nopeat ja toimivat yhteydet tänä päivänä sekä myös tulevaisuudessa. Valokuidulla pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, kun vaatimukset aina vaan nopeammille laajakaistayhteyksille kasvavat.

 

Milloin sitä valokuitu yhteyttä sitten rakennetaan ja milloin sen saa käyttöön?

Hankkeen tarkoituksena on pohjustaa tulevan valokuituverkon asiakaskunta sille mallille, että kesällä 2018 päästäisiin rakentamaan. Valokuituverkkoa rakennetaan osissa siten, että jokainen osio rakennetaan käyttövalmiiksi ennen seuraavalle alueelle siirtymistä. Eli tällä ajatusmallilla ensimmäiset valokuituliittymät olisivat käytössä, jos ei kesällä 2018 niin viimeistään syksyllä 2018.

Valokuituverkkojen rakentamisesta hankealueelle vastaa kukin kunta/kaupunki omalta osaltaan. Vedetään Kuitua -hanke ei rakenna metriäkään kuituverkkoa, vaan vastuu rakentamisesta kuuluu hankealueen kunnille ja kaupungeille.

Hankealueen kunnista verkkoja toteuttavat tahot ovat selvillä toistaiseksi ainoastaan Merijärvellä. Valokuituverkon toteuttaja Merijärvellä on Jokilaaksojen Kuituverkko -osuuskunta(www.jokiverkko.fi). Merijärvellä valokuidun liittymähinta on hankkeesta poikkeava 49€/kk.

Valokuituverkon rakentaminen edellyttää kunkin rakennushankealueen osalta n. 80% peittoa kaikista vakituisen asumisen kiinteistöistä. Tämä tehtävä ei missään nimessä ole mahdoton, vaikka se siltä äkkiseltään voisi kuulostaa. Saman tyyppisestä valokuituverkon asiakashinnoittelumallin kampanjatyöstä on onnistuneita esimerkkejä aavistuksen verran poikkeavalla hinnoittelulla mm. Sievissä, sekä Merijärvellä. Siikajoella kunnan asukkaiden kiinnostus valokuituverkkoa kohtaa on ollut merkittävän suurta eikä sielläkään tuo 80% tavoite ole kuin muutamista prosenteista kiinni, Siikajoen kyselyä on tehty samalla hinnoittelulla, kuin Vedetään Kuitua -hankkeessa on käytössä.

 

Mitä se valokuituliittymä nyt sitten oikein maksaa ja mitä hintaan sisältyy?

Hanke markkinoi valokuituyhteyttä hinnoittelulla: 100€ liittymismaksu ja sen jälkeen 100Mb/100Mb valokuituyhteys maksaa 39,90€/kk. Tämä hinnoittelu sisältää valokuidun vedon kiinteistöön sisälle, sekä päätelaitteet käyttövalmiiksi asennettuna. Eli toisin sanoen käyttövalmiin 100Mb/100Mb valokuituyhteyden saa yllämainittuun hintaan. Ennakkositoutumalla hankkeen puitteissa tulevaan valokuituverkkoon varmistaa huippunopeat ja toimivat laajakaistayhteydet edulliseen ennakkomarkkinointi hintaan. Hankkeen puolesta suosittelemme varautumaan kahden vuoden määräaikaiseen sopimukseen valokuidun ensimmäisten käyttövuosien osalta. Tämä jälkeen sopimus tulisi jatkumaan toistaiseksi voimassaolevana. Valokuituliittymän käytön kuukausimaksun osalta emme tietenkään voi ennustaa tulevaisuutta vedenpitävästi, mutta on hyvät syyt olettaa, että valokuituliittymä tulee olemaan ilmoitetun hintainen aika pitkään.

 

Ennakkositoutuminen tulevaan valokuituverkkoon kahdeksi vuodeksi?

Netissä täytettävällä lomakkeella tai sitten paperisella lomakkeella sitoutumalla valokuituverkkoon, sitoutuu siihen, että mikäli valokuituverkko toteutetaan ilmoitetulla hinnoittelulla ja ilmoitetulla tavalla niin tällöin allekirjoitettuaan sitoutuu tulevaan valokuituverkkoon kahdeksi vuodeksi. Sitoutuminen tapahtuu kahdeksi vuodeksi siksi, että koko hankealueelle ei pystytä toteuttamaan valokuituverkkoa kerralla yhdessä kesässä. Tästä syystä verkon suunnitteluun on varattu kaksi vuotta, mikäli joillain alueilla verkon valmistuminen menee vuodelle 2019 tai pitemmälle.

 

Missä mennään hankkeen osalta tällä hetkellä?

Hankevetäjä on käynyt pitämässä useita kymmeniä valokuidusta kertovia infotilaisuuksia hankealueella niin kuntien asukkaille, kun myös erityisille kohderyhmille. Hankkeella on vedetäänkuitu.fi -nettisivut, jonne on koottu kattava peruspaketti tietoa siitä mihin kukin meistä valokuitua tarvitsee. Nettisivujemme informaatio-osa valokuidun tarpeellisuudesta on jaettu kolmeen eri kategoriaan, kotitaloudet, maatilat ja yritykset. Nettisivuillamme on myös valokuidun ennakkotilauskanava, josta tarvittavat tiedot täyttämällä sitoutuu mukaan tulevaan valokuituverkkoon.

 

Ikäihmiset mukaan valokuituverkkoon!

Paljon on tullut kyselyjä, että mihin ikäihmiset tarvitsevat valokuitua, kun eiväthän he käytä nettiäkään. Hankkeen tiimoilta hankevetäjä on tavannut useita ikäihmisiä, jotka ovat kertoneet heidän netin käytöstään ja kuinka tarpeellinen työkalu se on asioiden hoitoon. Nykyään lähes kaikki palvelut löytyvät netistä ja niiden käyttö netin kautta onnistuu suhteellisen kivuttomasti ja helposti omalta kotisohvalta. Nykyisin ei enää tarvitse lähteä virastoihin tai muihin kiinteisiin palvelupisteisiin hoitamaan omia asioitaan vaan ne onnistuvat kätevästi netin ja puhelimen välityksellä. Monet ikäihmiset ovat kertoneet, sellaisen alun kauhistelusta ja pelkäämisestä on päässyt helposti yli, kun on vain ottanut laitteita käyttöön ja ryhtynyt kokeilemaan. Nykyään tarjotaan paljon kursseja erilaisten laitteiden käyttöön, jos asiantuntemusta ja opastusta ei löydy lähipiiristä. Kokeilemalla oppii paljon ja loppujen lopuksi monet laitteet ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja selkeitä toimivuuksiensa suhteen.

Ikääntyville ihmisille valokuituliittymä tarjoaa parhaan mahdollisuuden jatkaa kotona asumista, vaikka omien asioiden hoito hankaloituukin tai tarvitaan jopa kotihoidon tukea kotona asumiseen. Valokuitu mahdollistaa toimintavarman laajakaistayhteyden, jonka turvin kotiin voidaan tarjota erilaisia kotihoidon tukipalveluja esim. ikäihmisen turvallisuuden valvontaan, voinnin seurantaan, sekä ennen kaikkea mahdollistaa turvapuhelimen käytön kotona. Myös lähipiirin ja omaisten yhteydenpito ikäihmiseen helpottuu ja monipuolistuu nopean ja toimivan kiinteän laajakaistayhteyden myötä.

 

Tarvitsenko jokaiselle pihassani olevalle rakennukselle oman valokuituliittymän?

Riippuen siitä miten laajalle alueelle tontilla sijaitsevat kiinteistöt ovat sijoittuneet. Lähtökohtana kuitenkin on se, että jokaiselle tontille vedettäisiin vain yksi liittymä ja siitä liittymästä sitten vedettäisiin tontin sisäinen verkko siten, että valokuitu asennetaan yhteen kiinteistöistä ja jaetaan sieltä kattamaan pihan muut rakennukset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli haluaa varmistaa jokaisen rakennuksen osalta nopean laajakaistan toimivuuden, tulisi yhteyden jakamista varten vetää kiinteistöjen välille laajakaistakaapelit, jotka ovat hyvinkin edullisia. Tämän lisäksi jokaiseen rakennukseen tulisi asentaa n. 20€ hintainen tukiasema. Suurin kustannus tässä työssä on varsinainen kaivuutyö, mikäli rakennusten välille haluaa asentaa kaapelit maahan.

 

Valokuituliittymä nostaa kiinteistön arvoa!

Valokuituliittymä nostaa kiinteistön arvoa. Kiinteistövälittäjät ovat kertoneet valokuituliittymän tuovan kiinteistömarkkinoilla kilpailuetua erityisesti sellaisiin kiinteistöihin nähden, joissa ei ole valokuituliittymää. Arvonnousussa puhutaan alueesta riippuen 2000-4000€ hintahaitarista! Mikäli kiinteistön myynti on harkinnassa esim. siirryttäessä helppohoitoisempiin asuinneliöihin niin valokuituliittymä on ehdoton kilpailuvaltti kiinteistömarkkinoilla.

 

Jäikö jokin asia askarruttamaan vielä?
Ota yhteyttä hankevetäjään!

Tony Kuntsi
Hankevetäjä
p. 044 469 1247
tony.kuntsi@vedetaankuitua.fi