Tilaa kuitu

Sopijaosapuoli: Tilattavan valokuituliittymän sijaintikunta/sijaintikunnan perustama yhtiö. Valokuidun ennakkositoumuksen tiedot tullaan välittämään valokuituun sitoutuvan kiinteistön sijaintikunnalle tai ko. kunnan valokuituverkon rakentamisesta vastaavalle kunnan omistamalle yhtiölle.

Liittymäsitoumus on asiakasta sitova, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Alueen kunta/kaupunki päättää toteuttaa valokuituverkon alueelle.
  2. Loppukäyttäjän hinnoittelu 100 euron liittymämaksu ja 39,90 euron kuukausimaksu toteutuvat alueelle.Mikäli rakentamiskustannukset muodostuvat suuremmiksi, alueen liittyjien kanssa neuvotellaan etenemisestä.
  3. Valokuituyhteys rakennetaan kiinteistöön toimitettuna ja päätelaitteet asennettuna yllä ilmoitettuun
    hintaan.

Mikäli alueen kunta tai kaupunki ei ryhdy toteuttamaan valokuituverkkoa alueelle, tämän liittymissitoumuksen
perusteella ei kummallakaan osapuolella ole oikeutta vaatia korvausta toiselta osapuolelta.
Sitoumus on voimassa kaksi vuotta sen allekirjoittamisesta

Tilaajan tiedot